More Website Templates @ TemplateMonster.com. August27, 2012!

Пројекти

,,ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ИНФОРМАЦИЈЕ“

ПРОЈЕКАТ „ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ИНФОРМАЦИЈЕ“ СУФИНАНСИРАН ЈЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ.

Одељење за имовинско правне, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Опово чини пет радника: руководилац одељења, самостални стручни сарадник за послове урбанизма и грађевинарства, грађевински инспектор, самостални стручни сарадника за имовинско правне послове и инспектор за заштиту животне средине.1959 Inicijativom Flajer Spolja Def 1   Copy

 

U ovom Odeljenju građani podnose dokumentaciju i zahteve za građevinske dozvole i rešenja, legalizaciju objekata, konverziju prava korišćenja javnog zemljišta i vrše uvid u prostorne i urbanističke planove. Prostorije Odeljenja se nalaze u Opštinskoj upravi, Borisa Kidriča br 10, ulaz iz parka, a telefon za informacije je 013 681 212.

27347

Грађани у Одељењу могу добити информације о могућностима и ограничењима градње на појединачној кадровској парцели, односно шта може да се гради на основу планског документа. Поред тога грађани могу добити сва потребна обавештења о процедури и потребној документацији за сваки појединачни поступак. Када је у питању градња у Одељењу се издају локацијске и грађевинске дозволе,потврде усаглашености темеља са главним пројектом, пријаве почетка градње и употребне дозволе. Сви ови поступци су везани за објекте који подлежу издавању грађевинских дозвола.

27370

За радове који не подлежу издавању грађевинских дозвола води се нешто краћа и једноставнија процедура у поступку. По члану 145, Закона о планирању и изградњи, за извођење одређених радова не издаје се грађевинска дозвола али је потребно решење, које замењује грађевинску дозволу. То су углавном у питању помоћни објекти, ограде, адаптације, реконструкције, итд. Време издавања дозволе и решења зависи од инверститора који ради техничку документацију. Када странка преда уредну документацију дозвола се чека у просеку 3 до 5 дана (просек у последње две године). Према речима руководиоца Одељења Радета Цветановића највећи проблем је прикупљање документације које издају друге установе и институције.

27373

Објекти чија изградња подлеже процени утицаја на животну средину подлежу изради студије, стручне контроле и праћења, као и које све мере треба предузети у пројектној документацији да би објекат могао да се гради и да негативни утицаји буду сведени на минимум.

 

У Одељењу грађани могу да остваре право у поступцима имовинско правне конверзије, односно права коришћења земљишта јавне својине у праву својине. Такође, грађани могу приликом израде и оглашавања просторних и урбанистичких планова имати увид и ставити потенцијалне примедбе.

27371